Palautteita

Emilia Lahden palaute 

Ukko on sydämestä kumpuavan aidon rohkeuden ja sisun ihmisen muotoinen taideteos. Hän on kulkenut läpi sen synkän, ihmiskokemukseen  toisinaan liittyvän vastoinkäymisten metsän, jonka viima ja pimeys saavat sielun huokaamaan kyyneliä, polvistunut suuren elämän voiman lähteelle ja löytänyt tiensä sen toiselle puolen.

Ukon silmät hymyilevät kauniisti elämää nähneen kulkijan tasaisen leimuavalla liekillä. Hänen ilonsa on todellista, tarttuvaa ja samaan aikaan korutonta ja mutkatonta. Ukon toinen ihmelahja on läsnäolo ripolteltuna mitä suloisimmalla tarinankerronnallisella luovuudella. Eväsrepussaan on aarteita suurelta matkalta ja toivon että tuo reppu saapuu mahdollisimman monen kulkijan elämään juuri oikealla hetkellä.

Suuri on ihmisten vilpittömän rakkauden voiman voima parantaa toinen toistemme haavat ja tuoda valoa pimeyteen. Kiitos kun olet tehnyt niin minulle, Ukko. Olet tärkeä.

 – Emilia Lahti

 

Kaisa Kautto-Koivulan palaute 

Suositus

Olen perehtynyt Ukko Kärkkäisen toimintaan ja valmiuksiin yli 10 vuoden ajan. Hänen ammatillinen osaamisensa on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen. Hän on kehittänyt maassamme harvinaislaatuisia valmennusmenetelmiä tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn, tietoisuustaitoihin (mm. mindfulness, NLP), oman persoonan ulottuvuuksien löytämiseen sekä luovuuden ruokkimiseen. Tätä täydentää hyvin hänen vuosikymmenien osaamisensa luonnosta (yrteistä, rohdoksista, sienistä ja linnuista). Menetelmissään hän on kyennyt yhdistämään henkilökohtaisen kokemuksensa ja taidon soveltaa taidetta ja kulttuuria uudella lailla, monipuolisesti ja innovatiivisesti – sanaa, kuvaa, ääntä ja myös valloittavaa huumoria käyttäen.


Minulla on ollut myös tilaisuus tutustua Ukko Kärkkäisen mittavaan taiteelliseen osaamiseen: runouteen, kirjoituksiin ja multimediatuotoksiin. Ne ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen sekä taiteellisella tasolla että terapeuttisina keinoina. Näen, että hänen taidoillaan ja omakohtaisella kokemuksellaan on selvä sosiaalinen tilaus tämän päivän Suomessa niin sodan jättämien traumojen hoidossa (seuraava sukupolvi), kuin laajemminkin vakavista ja rajuistakin traumoista selviytymisessä. Hän on itse elävä esimerkki tämän prosessin toimivuudesta käytännössä. Hänen kokemuksensa ja ehtymätön luomiskykynsä ovat osoittautuneet oivallisiksi keinoiksi uusien mahdollisuuksien löytämisessä mm. työuupúmuksen, addiktioiden ja masennuksen hoidossa.


Omaan asiantuntemusalueeseeni liittyy neljä ajankohtaista haastetta: voimakkaasti kasvava työuupumus, aivotyön tuottavuus ja innovatiivisuus, meneillään oleva työelämän ja yhteiskunnan syvä murros nyt ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Kaikki nämä alueet ovat sidoksissa tunteiden, oman luovuuden ja persoonan kohtaamiseen sekä ihmiskuvan ymmärtämiseen laajemmalla tavalla. Meneillään oleva murros ravistelee voimakkaasti perinteisiä tieteen selitysmalleja (paradigmoja) jopa maailmankuvamme perusteita. Kvanttifysiikan löytäminen sata vuotta sitten avasi aivan uudenlaisia ikkunoita maailmankuvaamme, etenkin ihmis- ja luontokäsitykseemme. Tämä nk. jälkimaterialistinen tieteen paradigma-ajattelu on pystynyt selittämään paremmin monia murrosajan ilmiöitä ihmisen ja luonnon pahoinvoinnin osalta kuin puhtaasti (reduktionistiseen) materialismiin nojaava, vallalla oleva ajattelutapa. Uskon, että tarvitsemme juuri nyt rohkeita tiennäyttäjiä, joilla on avoimuutta ja ymmärrystä nähdä ihminen laajemmin kuin fyysisesti toimivana yhteiskunnan osasena. Tiedän, että Ukko Kärkkäinen on työssään juuri tällainen rohkea ja utelias edelläkävijä. Hän on jo yli 10 vuoden ajan hyödyntänyt myös jälkimateriaalisen tieteen paradigma-ajattelua osana valmennusmetodejaan.


Taiteen, kulttuurin ja luonnon rooli hyvinvoinnin ja luovuuden tuottajana kiinnostaa monia sidosryhmiä nyt – ja tulevaisuudessa. Tutkimuksien mukaan taiteen, kulttuurin ja luonnon tiedetään ruokkivan yksilöiden hyvinvointia. Niiden uskotaan olevan avain myös useissa ihmisen mieleen liittyvissä hoivaprosesseissa. Tämä on merkittävä asia kun tiedetään, että tänä päivänä yli 400 000 ihmistä syö erilaisia mielialalääkkeitä Suomessa. Työuupumus, ja siihen usein liittyvä masennus, onkin suurin syy ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisessä tällä hetkellä Suomessa. Uhkana on, että työelämän ja yhteiskunnan murroksen syvetessä uupuneiden ja syrjäytyneiden määrät kasvavat entisestään ellei uusia ehkäiseviä hoitokeinoja löydetä. Toteutuessaan tämä uhkakuva on pelottava niin yksilön kuin yhteiskuntammekin näkökulmasta. Asiantuntijoiden mukaan taiteen, kulttuurin ja luonnon tiedetään ruokkivan myös yksilöiden innovaatiokykyä ja edistävän siten osaltaan etenkin aivotyön tuottavuutta tulevaisuuden haasteellisessa talouselämässä. Uskon, että tulevaisuudessa erilaisten taidelajien ja luonnon rooli laajenee merkittävästi osana ihmisten hyvinvointia ja luomiskykyä niin työssä kuin vapaa-ajalla.


Olen vakuuttunut, että Ukko Kärkkäisen laaja kokemus, osaaminen ja valmennustaidot avaavat uusia väyliä työelämässä toimiville oman hyvinvoinnin, tunteiden, luovuuden ja persoonan vahvuuksien löytämisessä. Tällaisia uusia aluevaltauksia kaipaamme nyt kipeästi niin yrityksissä kuin yhteiskunnassamme.


Espoossa 9.2.2020

Kaisa Kautto-Koivula, FT, TkL, dosentti (ammattikasvatus)